VINYASA YOGA

VINYASA-YOGA-DINAMIC

L’estil de yoga Vinyasa consisteix en enllaçar les transicions de les postures amb moviments fluids, es sincronitza la respiració amb l’entrada i sortida de les postures que es mantenen menys temps que en el hatha yoga. Amb aquesta activitat s’aconsegueix desintoxicar, enfortir i flexibilitzar el cos, sentir-se amb més vialitat i energia, activar i equilibrar el sistema respiratori i cardiovascular i d’aquesta manera alliberar l’estrés.

En aquestes classes podem trobar una infinitat de noves asanes i tantes variacions i adaptacions d’aquestes com l’alumne necessiti.